A W A R D   N I G H T

 

 

+ Idea & execution:
Venue: White Palace. 
Time: Apr, 2017. 
Scale: 200 pax 
Theme: Tinh hoa hội tụ - Đỉnh cao toả sáng